Trgovina

U dokumentu za zasjedanje G20 ističe se očuvanje otvorene globalne ekonomije i pravedne međunarodne trgovine.
Na konferenciji u Podgorici istaknuto da iskustva niza zemalja ukazuju na pozitivan ekonomski efekt ulaska u NATO.
Hrvatski div zapošljava u regiji više od 60.000 ljudi i ima velik utjecaj na ekonomsku i socijalnu sliku zemalja regije.
Trgovinski deficit porastao je na 48,5 milijardi dolara, što je za 4,2 milijarde dolara više u odnosu na decembar.
Kraj XVII vijeka smatra se početkom kraja Osmanskog carstva. No, u stvarnosti, Carstvo je tada na vrhuncu. Prostire se širom
Ministarstvo gospodarstva kaže da nema saznanja o hrvatskom oružju u Siriji, no pruža i sporne podatke o izvozu.
Oglasi