Trgovina djecom

Trgovci djecom kupuju siromašne dječake za nešto manje od pet hiljada dolara, a prodaju ih za trostruko veću sumu.
Zbog stroge politike kontrole populacije, u Kini se razvila trgovina djecom koju vlasti godinama pokušavaju spriječiti.
Oglasi