Trgovina djecom

Zbog stroge politike kontrole populacije, u Kini se razvila trgovina djecom koju vlasti godinama pokušavaju spriječiti.
Oglasi