Tutin

Prema istraživanju USAID-a i fondacije Divac, stanovnici Tutina na jugozapadu Srbije, imaju najbolji odnos s izbjeglicama u
Braća Safet, Ismet i Izet Derdemez iskoristili su šansu u porodičnom biznisu i pokazali kako se dobar glas daleko čuje.
Na ‘sandžačkom krovu’, ostaje samo ko je navikao da zima traje osam meseci, a da je i preostala četiri - hladno.
U Tutinu su izbjeglice i azilanti rado viđeni gost i svi su naviknuti na njih, kaže upravnik Centra za tražioce azila.
Osim u Albaniji, ugroženo je stanovništvo na jugozapadu Srbije, u Crnoj Gori, a Drina prijeti bijeljinskom kraju.
Istražili smo koliko je elektronizacija sistema efikasna i kako se zdravstvene ustanove regiona bore s tranzicijom.
Oglasi