Valovi

Blizu pet hiljada ljudi okupilo se na kalifornijskoj plaži kako bi posmatrali 66 surfera na jednoj dasci.
Jako jugo uzrokovalo podizanje mora, valovi viši od dva metra potopili rivu u Šibeniku, na udaru i drugi gradovi.
Oglasi