Veseljko Koprivica

Šipčanik je izmijenjao nekoliko uloga, od turskog utvrđenja, preko vojnog aerodroma JNA do podruma za čuvanje vina.
Mnoge su pobude za pozive sa lažnim dojavama o podmetnutim bombama, a praksa je postala rasprostranjena.
Ruski mediji objavljuju priloge u kojima se tamošnjim turistima poručuje da zaobilaze Crnu Goru da ne bi doživjeli nepri
O opa­sno­sti me­sa iz Bra­zi­la Mirjana Dra­ško­vić in­for­mi­ra­la je sve nadležne, ali oni ni­su ni­šta pod­u­ze­li.
Sindikat podnio krivičnu prijavu, a Skupština opštine odlučila da zaustavi privatizaciju do rekonstrukcije pruge.
Demokrati i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora teško optužuju Investiciono razvojni fond Crne Gore.
Oglasi