Veseljko Koprivica

Sindikat podnio krivičnu prijavu, a Skupština opštine odlučila da zaustavi privatizaciju do rekonstrukcije pruge.
Demokrati i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora teško optužuju Investiciono razvojni fond Crne Gore.
Iz Crne Gore godinama se odnosilo kulturno blago, koje se sada nalazi u brojnim muzejskim i privatnim zbirkama.
Pored najvećih plata u zemlji, poslanici Crne Gore sebi osigurali razne privilegije, mnogi tvrde ponajbolje u Evropi.
Bivša njemačka ambasadorica nije postala počasna građanka Ulcinja, jer je strana državljanka, ali Rama i Thaci jesu.
Pred­stav­ni­ci NVO-a u ka­žu da ni­su iz­ne­na­đe­ni što ogro­man broj gra­đana traži prav­du u Strasbourgu.
Oglasi