Vijeće Evrope

Vijeće Evrope traži od članica da zaštite djecu izbjeglice od zlostavljanja, eksploatacije i krijumčara.
Vijeće Evrope je poručilo da je u Francuskoj u porastu rasizam, antisemitizam i islamofobija.
Potpredsjedniku Vlade Rusije Dmitriju Rogozinu nije dozvoljen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Jedna od ključnih tema posljednjeg ovogodišnjeg Evropskog vijeća je izbjeglička kriza i zaštita evropskih granica. Do
U Briselu posljednji put u ovoj godini zasjeda Europsko vijeće. Središnja tema je izbjeglička kriza i razmještanje sirijskih
Ceremonija primopredaje predsjedavanja održana je na sastanku Komiteta ministara Vijeća Evrope.
Oglasi