Vijeće Evrope

Istanbulska konvencija Vijeća Europe, kojom se predviđaju obaveze države u borbi protiv porodičnog nasilja, izazvala je
I da namjerava kazniti BiH zbog presude u slučaju Sejdić-Finci, Vijeće Evrope nema puno mogućnosti na raspolaganju.
I u pojedinim evropskim zemljama uvode se zakonska ograničenja koja se odnose na pravo na abortus i kontracepciju.
Na dužnost izvjestioca sa Kosova stupio je Španac Jordi Roca i on će pisati naredni izvještaj o situaciji na Kosovu.
Rasističke uvrede i ksenofobični govor mržnje dostigli su neviđene nivoe, upozorava Vijeće Evrope.
Ministarstvo vanjskih poslova navodi da Rusija nipošto ne smatra sebe obaveznom da poštuje odluku Komiteta ministara.
Oglasi