Višegrad

Murali s likovima osuđenih ratnih zločinaca otkriveni u zgradi Boračke organizacije RS-a.
Andrić je opsesivno pisao o Bosni i osmanskim vremenima, Travniku, Višegradu i Sarajevu, a danas nije najvažniji brend.
Za spaljivanje više od 70 ljudi u kući u Višegradu 1992. godine osuđeni su Milan i Sredoje Lukić.
Emir Kusturica tužio je Dnevni avaz i Ćamila Durakovića zbog tekstova o vezama režisera i poslovima s nekretninama.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Sud BiH izrekli su, zbog zločina u Višegradu, više osuđujućih presuda.
Najmlađe dijete u Višegradu imalo je dva dana prije nego što je izgorjelo zbog ideje velike Srbije i majčice Rusije.
Oglasi