Zagađenje zraka

Novac bi trebao biti utrošen na ugradnju filtera u vozila javnih službi u gradovima te za nabavku elektroautobusa.
Prema trenutnoj prognozi vremena, u narednim danima očekuje se zadržavanje visokih koncentracija zagađujućih materija.
Nekoliko gradova očekuju djelomične zabrane dizel vozila, nakon što je sudski od njih zatraženo da osiguraju čišći zrak.
Dobar dio modela koji će u Njemačkoj i drugim zemljama zapadne Evrope, biti proglašeni nepoželjnim, završit će u BiH.
Stanovnicima je savjetovano da ostaju u zatvorenim prostorijama koliko je to moguće.
Gradovi u Makedoniji i BiH se u industriji i grijanju domaćinstava u velikoj mjeri oslanjaju na visokozagađujući lignit.
Oglasi