Zakon

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog zakona o porezu na dohodak Federacije BiH i Prijedlog zakona o
Prvog januara prošle godine u Srbiji je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o stanovanju kojim su, između ostalog, predviđeni
Nepostojanje referendumske regulative pokazuje se i u aktuelnim inicijativama koje neki stručnjaci smatraju neustavnim.
Sabor, Hrvatski sabor
Državni tajnik na amandmane je ponavljao 'amandman se ne prihvaća jer isti nije usmjeren boljem nomotehničkom izričaju'...
Parlament je prihvatio nacrt zakona prema kojem afganistanski ilegalni imigranti mogu ostati ako nastave obrazovanje.
Samo u Gradcu nalazi se 20 objekata u bh. vlasništvu; šta će se desiti sa ovom imovinom nakon novog zakona u Hrvatskoj.
Oglasi