Zapadni Balkan

Tokom svjedočenja pred Odborom američkog Senata za oružane snage komandant snaga NATO-a u Evropi general Curtis Scaparrotti
Tokom svjedočenja pred Odborom američkog Senata za oružane snage, zapovjednik snaga NATO-a u Evropi general Curtis
McAllister misli da bi zemlje zapadnog Balkana trebalo spremiti za prijem u EU jer bi mogle potpasti pod utjecaj drugih.
Među prioritetima austrijskog predsjedavanja EU-om je pristupanje balkanskih zemalja Uniji, posebno Srbije i Crne Gore.
Komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi general Curtis M. Scaparrotti izjavio je tokom svjedočenja pred Odborom
Sastankom održanom u Mostaru su dominirale teme ekonomske saradnje i problema iseljavanja mladih iz regije.
Oglasi