Pronađeni su ostaci velike radionice u kojoj su se od rimskih vremena izrađivale glinene posude i amfore za vino.
Drevna pogrebna dvorana s mumijama i radionica za balzamiranje otkriveni su na dubini od 30 metara.
Egipatski list javlja kako je sarkofag napravljen od mermera slučajno pronađen prilikom gradnje zgrade u Aleksandriji.
Islamski talisman od gline potiče iz perioda Abbasidskog kalifata, a pripadao je čovjeku po imenu Kareem.
Pretpostavlja se da tragovi poredani u dva paralelna reda pripadaju vremenu od prije između 541 i 551 miliona godina.
Istraživanje je opovrgnulo teoriju da se unutar ili pokraj Tutankamonove grobnice nalaze prolazi ili prostorije.
Oglasi