Istraživanje je opovrgnulo teoriju da se unutar ili pokraj Tutankamonove grobnice nalaze prolazi ili prostorije.
Arheologe zanima prostor od blizu 20.000 kvadratnih metara, na kojem su groblja iz različitih epoha u povijesti BiH.
Naučnici su uspjeli u džunglama sjeverne Guatemale vidjeti kuće, palate, pa i piramidu visoku skoro 30 metara.
Naučnici su korištenjem modernih tehnologija otkrili da u drevnom sarkofagu postoje ljudski ostaci.
Krila najvećeg dosad pronađenog pterodaktila imala su raspon od najmanje 12 metara, a težio je približno pola tone.
Arheologija, Arheolozi
Artefakti ukazuju na neočekivana umijeća korištenja pigmenta za izradu boje, stvaranje naprednog oruđa, razmjene dobara.
Oglasi