Naučnici su uspjeli u džunglama sjeverne Guatemale vidjeti kuće, palate, pa i piramidu visoku skoro 30 metara.
Naučnici su korištenjem modernih tehnologija otkrili da u drevnom sarkofagu postoje ljudski ostaci.
Krila najvećeg dosad pronađenog pterodaktila imala su raspon od najmanje 12 metara, a težio je približno pola tone.
Arheologija, Arheolozi
Artefakti ukazuju na neočekivana umijeća korištenja pigmenta za izradu boje, stvaranje naprednog oruđa, razmjene dobara.
Ministarstvo za antikvitete saopćilo je da su glava i grudi statue Ramsesa Velikog pronađeni u hramu Kom Ombo.
Grobnica najvjerovatnije bila namijenjena za visokorangiranu dostojanstvenicu tokom Pete dinastije starog Egipta.
Oglasi