Jonsko-jadranski gasovod bi prenosio azerbejdžanski zemni gas kroz jugoistočnu Evropu.
Odluka će biti zapravo simbolička, jer Francuska proizvodi samo oko šest miliona barela ugljikohidrata godišnje.
Projekt LNG-a, koji hrvatske vlasti smatraju strateški važnim, na ekološkom i turističkom otoku Krku izaziva bojazni.
Ekvador povećava proizvodnju jer državi treba novca, presedan može potaknuti veće proizvođače na istu odluku.
Litvanski ministar energetike kaže da je sporazum sa SAD-om o kupovini LNG-a historijski trenutak.
Već nekoliko mjeseci Hrvatska Elektroprivreda vodi ozbiljne razgovore o mogućem preuzimanju Termoelektrane Stanari.
Oglasi