Već nekoliko mjeseci Hrvatska Elektroprivreda vodi ozbiljne razgovore o mogućem preuzimanju Termoelektrane Stanari.
Na samitu OPEC-a u Beču postignut je konsenzus članica o produženju sporazuma o smanjenom nivou proizvodnje.
U Sarajevu su Plinacro i BH-Gas dogovorili saradnju u uvezivanju transportnih sistema Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ruski plin odigrat će izuzetno važnu ulogu u smanjenju upotrebe uglja u njemačkoj proizvodnji električne energije.
Poziva se Evropska unija da suspendira finansijsku podršku projektima u plinskom sektoru u BiH.
Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ističe kako treba usaglasiti sporne odredbe zakona.
Oglasi