Koristi strateške saradnje tri zemlje regije u sektoru energetike višestruke, no one ne provode ni vlastite strategije.
Strategija energetskog razvoja BiH u finalizaciji je, no stručnjaci kažu da se nastavlja oslanjanje na fosilna goriva.
Gazprom i kineski partneri uvjereni su da će isporuke plina Kini početi 20. decembra 2019. godine.
Hrvatska nije energetski samoodrživa, ne zadovoljava svoje potrebe, a energetika je jedna od evropskih politika.
Ruski premijer naveo kako američka administracija i Kongres žele promovirati svoje dobavljače na tržištu Evropske unije.
Jonsko-jadranski gasovod bi prenosio azerbejdžanski zemni gas kroz jugoistočnu Evropu.
Oglasi