Američki državni sekretar kaže da na plinovod gledaju kao na potkopavanje energetske sigurnosti i stabilnosti Evrope.
Srbija je energetski nezavisnija od većine zemalja EU-a, no nezavisnost se bazira na uglju, čije se zalihe smanjuju.
Koristi strateške saradnje tri zemlje regije u sektoru energetike višestruke, no one ne provode ni vlastite strategije.
Strategija energetskog razvoja BiH u finalizaciji je, no stručnjaci kažu da se nastavlja oslanjanje na fosilna goriva.
Gazprom i kineski partneri uvjereni su da će isporuke plina Kini početi 20. decembra 2019. godine.
Hrvatska nije energetski samoodrživa, ne zadovoljava svoje potrebe, a energetika je jedna od evropskih politika.
Oglasi