Redovnik i humanitarac Tvrtko Barun za rad na pomoći izbjeglicama i azilantima dobio je nagradu Evropski građanin.
AI ocjenjuje kako će politika deportacije u tu nesigurnu zemlju nanijeti ozbiljnu štetu onima koji su pogođeni.
Ljekari svijeta ustanovili su da u Grčkoj žene izbjeglice imaju neadekvatnu zdravstvenu zaštitu i žive u kampovima.
Iako je Japan među najvećim donatorima globalnih programa za pomoć izbjeglicama, organizacije za ljudska prava kritikuju
Nakon zatvaranja takozvane Balkanske izbjegličke rute u aprilu prošle godine, deseci hiljada izbjeglica ostali su u Grčkoj
Riječ je o najmanjem broju otkad je 1980. potpisan Zakon o izbjeglicama; Obama je odobrio na maksimalno 110.000.
Oglasi