AI ocjenjuje kako će politika deportacije u tu nesigurnu zemlju nanijeti ozbiljnu štetu onima koji su pogođeni.
Ljekari svijeta ustanovili su da u Grčkoj žene izbjeglice imaju neadekvatnu zdravstvenu zaštitu i žive u kampovima.
Iako je Japan među najvećim donatorima globalnih programa za pomoć izbjeglicama, organizacije za ljudska prava kritikuju
Nakon zatvaranja takozvane Balkanske izbjegličke rute u aprilu prošle godine, deseci hiljada izbjeglica ostali su u Grčkoj
Riječ je o najmanjem broju otkad je 1980. potpisan Zakon o izbjeglicama; Obama je odobrio na maksimalno 110.000.
Massimo Bergamin, poznat po ekstremno desničarskim stavovima, kaže da ovo treba uraditi iz sigurnosnih razloga.
Oglasi