Krleža je zastupao ideju federalne Jugoslavije, a Andrić je bio integralni Jugoslaven, kaže Velimir Visković.
Hrvatska inteligencija i političari bili su za stvaranje Jugoslavije, kaže historičar Dragan Markovina.
Ideja je ponikla u Hrvatskoj, a odbijanjem ponude za stvaranje Velike Srbije Pašić je omogućio stvaranje Jugoslavije.
Optužiti Mirjanu Marković za malverzacije pri dodjeli stanova znači amnestirati je za zločine u kojima je učestvovala.
Revizionisti neće da vide pozitivne strane bivše države, o kojima se piše u knjizi Jugoslavija u istorijskoj perpektivi.
Piše: Božidar Andrejić - Nakon Osme sjednice prestaje postojati život, ako ne dobar, a ono uredan.
Oglasi