Piše: Goran Mišić - Ejub Štitkovac je bio ljudina iz uboge i ratom postradale Žepe.
Naipaul je utjelovio šta je evropski kolonijalizam, rasistički do same srži svoje logike, učinio cijelom svijetu.
U svojoj knjizi "Velika Srbija za male ljude" Tomislav Marković je ismijao zablude srpske društvene mitologije...
Kao kultura nismo spremni priznati koliko nas određuje posttraumatski sindrom, ističe dramski pisac iz Sarajeva.
Balkanska društva imaju situaciju loše beskonačnosti i vječnog ponavljanja istih priča, kaže Tomislav Marković.
Piše: Jasmin Agić - Hasan Kikić je bio revolucionar, pisac i partizan, i to je sve bio cijelim svojim srcem i puninom...
Oglasi