U decembru se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Objavljeni Eurobarometar o poslovanju i korupciji u Evropskoj uniji za 2017. godinu...
Događaj koji je obilježio sedmicu je pravosnažna haška presuda u slučaju „Prlić i ostali“. U centru pažnje ove emisije je
Oglasi