Prostor među zidinama Ostrošca je ogroman, a ispunjen je brojnim kamenim skulpturama, koje kao da su tu oduvijek.
Gal Kirn, istraživač kultura, govori o historijskom revizionizmu jugoslavenske spomeničke kulture.
Umjetnost ne poznaje granice i u tome leži njena moć, kaže Shuji Kogi, generalni sekretar EU - Japan fest Komiteta.
Hans Georg Knopp, ključni čovjek njemačke kulturne politike, kaže da svaka država mora omogućiti bazu umjetnicima.
Banja Luka više liči na Sjevernu Mitrovicu ili kakvu prorusku teritoriju Ukrajine, nego na bilo šta kulturno i evropsko.
Fojnički franjevci već sedam stoljeća vrijedno čuvaju kulturno-povijesno naslijeđe Bosne i Hercegovine. Samostanski muzej,
Oglasi