Zauvijek će ostati nepoznata godina gradnje mosta kod Sarajeva, ali se zna da je izgrađen od ostataka rimskog naselja.
Nasrtaji na spomenike, osim nasrtaja na samu civilizaciju, brutalno su obezvređivanje nauke i umjetnosti.
Piše:
Na listu nematerijalne svjetske baštine upisana su 33 kulturna dobra, među kojima je slovenska liturgijska drama.
Obnovu spomenika na listi UNESCO-a završili turski stručnjaci, ali u općini kažu da je upitna upotrebna dozvola.
Kulturna saradnja je, za region, sinonim zajedničkog djelovanja, a muzeji čuvari tradicije i hramovi kulture i umjetnosti. U
Profesorica Svetlana Slapšak za Al Jazeeru govori o svojoj knjizi u kojoj je poseban aspektpolitički faktor hrane.
Oglasi