Vlada Makedonije usvojila je Zakon o ratifikaciji ugovora s Grčkom o imenu zemlje i poslala ga u Sobranje na usvajanje.
Vlada Makedonije usvojila je Zakon o ratifikaciji ugovora s Grčkom o imenu zemlje i poslala ga u Sobranje na usvajanje.
Vlada Makedonije usvojila je Zakon o ratifikaciji ugovora s Grčkom o imenu zemlje i poslala ga u Sobranje na usvajanje.
Vlada Makedonije usvojila je sporazum o imenu koji je postignut sa Grčkom. Dokument je deklasifikovan i stavljen na uvid
U Skoplju je večeras održan protest nekoliko udruženja protiv dogovora o promjeni imena Makedonije.
Predsjednik Makedonije Đorge Ivanov neće podržati i potpisati ugovor o imenu sa Grčkom jer ga smatra štetnim. Protivi se i
Oglasi