U grafičkom pregledu saznajte koji se obredi obavljaju tokom hadža i iz kojih zemalja dolazi većina hadžija.
Nikome u proteklih 2.000 godina nije palo na pamet da u moru postavi skulpture Križnog puta, sve do sada, u Hrvatskoj.
Radovi vrijedni 26,6 milijardi dolara obustavljeni su prije gotovo dvije godine nakon smrtonosne nesreće.
Piše: Izet Perviz - Bogomolja čuva čudotvornu sliku Bogorodice, a pomenuta je i u priči nobelovca.
Crkva Snežne gospe na ulazu u Petrovaradin, kod ovdašnjeg življa poznatija je kao Crkva na tekijama.
Članovi norveške nacionalističke Facebook grupe su autobuska sjedišta doživjeli kao žene u burkama.
Oglasi