Antonio Tajani
Objašnjenje Antonija Tajanija da je njegov istup krivo shvaćen hrvatski i slovenski europarlamentarci nisu prihvatili.
Antonio Tajani
Komesarka EK-a, slovenska političarka Violeta Bulc, pozvala Tajanija da skupa obiđu žrtve Basovizze i logora Risiera.
Slovenija za nekoliko mjeseci u svemir šalje svoj prvi mikrosatelit. Kao pridružena članica Evropske svemirske agencije,
Piše: NIhad Đozić - Ako niko ništa ne poduzme, izgubićemo ovaj rat, a ambalaža će pobijediti.
Ministrica Aleksandra Pivec izjavila je da inspekcijske službe dodatno provjeravaju još približno 500 kilograma mesa.
Broj radnika poslanih iz Slovenije na rad u inozemstvo povećao se sa 25.000 u 2010. na 164.000 u 2016. godini.
Oglasi