Na farmi u Krivaji, koja je realizirana sredstvima EIB-a, EU-a i Vlade Srbije, predstavljeni su roboti za poljoprivredu.
Novi zakon, kojim se ukida prethodni o smanjenju penzija, ne pominje hoće li penzionerima biti vraćen novac.
Izgradnja autoputa Beograd - Sarajevo mogla bi početi za godinu. To proizlazi iz Okvirnog sporazuma potpisanog između Vlade
Na granicama Srbije bit će raspoređeni pripadnici Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu. Predstavnici Beograda i
Pripadnici Evropske agencije bit će u mogućnosti da provode operativne aktivnosti i raspređuju timove u Srbiji.
Dva dječaka iz Srbije, sa teškim zdravstvenim problemima, u poslednja tri dana poslata su na liječenje u inostranstvo. Jedan
Oglasi