Piše: Borna Sor Ni sami nismo bili svjesni koliko će smrt postati konstantna tema na ovim prostorima... Jer dok su se...
Piše:
Stripovi trebaju biti drski i buntovnički, ali u dijelovima arapskog svijeta lako dovode crtače u probleme.
Italijanska izdavačka kuća 'Sergio Bonneli' je objavila da je umro prvi crtač 'Duha sa sjekirom'...
U Briselu već 27 godina postoji muzej koji se bavi isključivo stripom.
Belgija se smatra jednim od svjetski najbitnijih tržišta stripa. S više od 700 autora, ta zemlja ima više takvih umjetnika
Mladi umjetnik Enis Čišić govori kako sada crta junake iz stripa o kojima je kao dijete maštao.
Oglasi