Vozilo je razvijeno u saradnji sa ruskim proizvođačem dronova, a koristit će se u hitnim situacijama i tokom gužvi.
Britanija traži od internetskih kompanija pristup šifrovanoj komunikaciji radi borbe protiv kriminala i terorizma.
Zemlje zapadnog Balkana nalaze se od 40. mjesta nadolje po brzini fiksnog interneta na ljestvici 189 zemalja.
Ruska kompanija poznata po izradi jedne od najpoznatijih pušaka na svijetu predstavila je svoje leteće vozilo.
Robot je dirigovao pri izvođenju 18 djela, uključujući čuvenu ariju 'La donna è mobile' iz Verdijeve opere 'Rigoletto'...
Kao elektrolit uređaji koriste slanu vodu, pa nema rizika zapaljenja, kao kod komercijalnih modela koji ne koriste vodu.
Oglasi