TEME

Kultura

Troje mladih Beograđana odlučili su projektom 'Kulturiranje' podsjetiti na zaboravljene kulturne vrijednosti...

Austrija

Čak 56 posto Austrijanaca izrazilo je zabrinutost prilikom jednog istraživanja javnog mnijenja.

Afganistan

Dječaci koje otmičari uzmu kao seksualne robove su poznati kao bacha bazi (plešući dječaci).

Ekonomija

Prema Izvještaju o konkurentnosti, u 2016. godini zemlje regije nerealno su se zaduživale i klize u dužničko ropstvo.