Hrvatska vlada nije uspjela smanjiti državnu potrošnju

Hrvatska vlada donijela je budžet za 2013. godinu. Planirani prihodi iznose blizu 15 milijardi eura, a rashodi 16,6 milijardi eura.

Iako je obećavala, nije uspjela da smanji državnu potrošnju. Planira veće prihode kroz poreze, kao i rast privrede od 1,8 odsto.

Zbog mjera štednje, imat će problema sa dijelom sindikata, koji najavljuje štrajkove.

Podijeli
Oglasi