Kontekst: Gradnja hidroelektrana

Desetljećima se pripremaju projekti i traju sporovi oko gradnje hidroelektrane Buk Bijela i drugih energetskih objekata u slivu rijeke Drine.

Je li gradnja hidroelektrana energetsko, ekološko ili političko pitanje? Koji su argumenti za, a koji protiv projekta Buk Bijela i Gornja Drina? Šta nevladin sektor zamjera nadležnim institucijama?

Može li se bez saglasnosti graditi na rijekama sa međudržavnim statusom? U ovom izdanju Konteksta govorimo o izgradnji hidroelektrana u slivu Drine.

Gosti emisije su: u Sarajevu - nekadašnji generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i premijer Federacije BiH, elektro-energetski stručnjak, Edhem Bičakčić, u Zagrebu - koordinator programa Energija i klimatske promjene iz Centra za životnu sredinu Banja Luka Miodrag Dakić i u Beogradu - sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije Slobodan Petrović.

Kontekst vodi Marko Radoja, a uvodnu priču donosi Dragan Stanimirović.

Podijeli