d-7wgWosbLc

Kontekst: Politička kriza u Sloveniji

Šta se događa u Sloveniji? Je li samo korupcija uzrok masovnog nezadovoljstva? Kakav je očekivani i mogući rasplet situacije? Prijeti li Sloveniji grčki scenarij i opasnost bankrota? Kakva je politička pozadina slovenske krize? Svi su važni procesi na Balkanu počinjali u Sloveniji. Može li se i najnovije antikorupcijsko raspoloženje u ovoj zemlji raširiti na cijelu regiju?

U ovom izdanju Konteksta o trenutnoj situaciji u Sloveniji. Gosti emisije su: u Ljubljani - bivši predsjednik Komisije za suzbijanje korupcije u Sloveniji i nekadašnji predsjednik Evropske grupe za borbu protiv korupcije (GREKO) Drago Kos; u Zagrebu - profesor sa Filozofskog fakulteta dr. Žarko Puhovski i u Sarajevu - novinarka i politička analitičarka Martina Mlinarević-Sopta.

Ovo izdanje Konteksta vodi Marina Riđić.

Podijeli
Oglasi