Odvozi se hrvatsko mlijeko

Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede počelo je sa provođenjem Akcionog plana za rješavanje krize mliječnog sektora.

Krenula je akcija organizovanog prikupljanja i odvoza mlijeka sa povišenim nivoom aflatoskina sa farmi u istočnoj Hrvatskoj u tri bioplinska postrojenja. Za odvezeno mlijeko farmeri će djelimično dobiti odštetu od Ministarstva poljoprivrede.

Ovaj potez hrvatski mljekari čekaju već dva dana.

Priča Ivana Čorkala.

Podijeli