Rijekama ka Zapadu - 2. epizoda

Rijekama ka Zapadu - 2. epizoda

Antička Grčka smatra se domom civilizacije - gdje su klasične ideje i ideali nauke, filozofije, književnosti i umjetnosti rođeni.
Ali mnogi zanemaruju priču o civilizacijama Istoka i njihovom doprinosu stvaranju modernog svijeta.
Ovo je priča o učenju Drevnog istoka i kako su njihove inovacije i ideje Zapadu i ostatku svijeta prenijeli Grci.

Podijeli
Oglasi