Sarajevska općina spašava stare zanate

Sarajevska općina spašava stare zanate

Razvoj zanatstva u Sarajevu počeo je dolaskom Osmanlija u te krajeve. Isprva su se razvijali zanati potrebni vojsci - kovači, sabljari, čizmari, te proizvođači sedla i jorgana. Većina tih zanata više ne postoji, no općina Stari Grad pokušava to promijeniti.

Podijeli
Oglasi