Ustavne promjene Federacije BiH do aprila

O detaljima budućeg ustroja Federacije još je rano govoriti, ali jedno je sigurno - glomazni administrativni aparat, sa ekonomskog aspekta postaje neodrživ, i mora da se mijenja.

Podijeli
Oglasi