Oglasi

CG: Debata o izboru sudija i tužilaca

Crnogorska vlast, opozicija i struka imaju različite stavove o preporukama Venecijanske komisije.

O ustavnim promjenama koje trebaju omogućiti veću nezavisnost crnogorskih sudija i tužilaca priča se već više od godinu dana.

Venecijanska komisija dala je prošle sedmice preporuke kojima se mijenja način izbora najvećih pravosudnih funkcija, državnog tužioca i predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda.

Crnogorska vlast, opozicija i struka različito doživljavaju ove preporuke koje će, iako nisu obavezujuće, značajno utjecati na napredak zemlje ka Evropskoj uniji, javila je iz Podgorice reporterka Al Jazeere Milica Marinović.

Venecijanska komisija predlaže da predsjednika Vrhovnog suda umjesto Parlamenta bira Sudski savjet, a za prvu ženu te institucije, to je dobro rješenje.

"Mislim da je uredu i što je izmješten izbor predsjednika Vrhovnog suda iz Parlamenta i time ćemo ono dugo godina nama spočitavano, politizovano sudstvo, konačno maći", kaže predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Znak pitanja

Za izbor čelnika Ustavnog suda i Tužilaštva, Venecijanska komisija predlaže dvotrećinsku većinu u Parlamentu, a do sada se tražila natpolovična.

Predsjednik Ustavnog suda smatra da je to teško provesti u djelo.

"Imamo, recimo, problema sa Ustavnim sudom Hrvatske, gdje je dugo vremena trebalo da se izabere jedan sudija Ustavnog suda, jer je bila potrebna ta kvalifikovana većina,", kaže predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Milan Marković.

"Možda treba razmišljati o nekom drugom obliku kvalifikovane većine, možda bi to mogle da budu 3/5."

Za vladajuću partiju, mogućnost dvotrećinske podrške u Parlamentu, bilo sudijama, bilo tužiocima - pod velikim je znakom pitanja.

"Treba tražiti adekvatno rješenje kojim neće biti omogućeno crnogorskoj opoziciji da blokira rad nekog državnog organa, imajući u vidu samo njihove partijske ciljeve", kaže Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista.

U opoziciji tvrde da ne razmišljaju o blokadi i da će podržati svakoga ko to zaslužuje.

"Razmišljamo samo o kvalitetnim rješenjima, jer znamo koliko je važno da na vrhu sudske vlasti, tužilačke organizacije budu lica koji i stručno i profesionalno i lično garantuju da su uticaji politike, čijih će pokušaja svakako biti, da su oni imuni na takve stvari", smatra Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.

Veća odgovornost

Drugačiji izbor sudija i tužilaca oslobodit će pravosuđe politike, a političare natjerati na veću odgovornost, stav je pravnika.

"Mi ne smijemo biti taoci ovakvog stanja kakvo je već duže vremena samo pod izgovorom, mi ne možemo da se dogovorimo i biraćemo to ovako kao i do sada", kaže pravnik Veselin Radulović.

"Venecijanska komisija je tijelo Savjeta Evrope i njene preporuke nisu obavezujuće. No, promjena Ustava u dijelu pravosuđa jedan je od glavnih uslova za dalji napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji,kazala je Marinović.

"Ukoliko se promjene u pravosuđu usvoje, crnogorski Ustav mogao bi da doživi prvo reizdanje od sticanja nezavisnosti države."

Izvor: Al Jazeera