Oglasi

Festival nomadskih naroda u Iranu

U Iranu, gdje živi 70 miliona ljudi, približno milion i po su nomadi.

Iran ima jednu od najvećih populacija nomadskih naroda na svijetu. Tradicionalno se bave uzgojom stoke i tkanjem ćilima.

U posljednje vrijeme, nomadi se suočavaju sa raznim problemima - od pronalaska tržišta za svoje proizvode, do preseljenja u urbane centre.

Umjesto automobila i autobusa, ulice Teherana preplavile su kamile i ovce. Na godišnjem festivalu nomadskih naroda u Iranu mogu se vidjeti od tradicionalnog Baločkog plesa sa štapovima, do živahnog azerskog - poznatog kao Lezgi.

Strogo podijeljeni poslovi

Svi se ponose svojom tradicijom. U Iranu, gdje živi 70 miliona ljudi, približno milion i po su nomadi. Njihove probleme rješava posebno tijelo: Agencija za nomadska pitanja.

''Da nije bilo nomada, ne bi bilo ni nas. Rižu, žito, jogurt i mliječne proizvode - sve od njih kupujemo'', kaže Iranac Ahmad Namoori.

Većina iranskih nomada živi u planinama Zagros na jugozapadu zemlje. Tradicionalno se bave uzgojom stoke i proizvodnjom mliječnih proizvoda.

Neke od većih grupa nomada čine:Turci, Kurdi, Baluči, Luri, Turkmeni i Arapi.

Među iranskim nomadima, kao i brojnim drugim nomadskim narodima širom svijeta, poslovi su strogo podijeljeni - muškarci uzgaju stoku, pronalaze pašnjake, i podižu šatore.

Žene proizvode mliječne proizvode, šiju odjeću i tkaju ćilime.

Iz 30 provincija

''Ovdje su došli nomadi iz 30 iranskih provincija. Svaka regija ima svoje običaje. Donijeli smo svoje rukotvorine i hranu, uključujući i ovaj hljeb - ''Sadži'', koji upravo pečem'', kaže Emami, kurdski nomad. 

Nomadski način života privlači interesovanje brojnih Iranaca iz urbanih sredina.

''Došla sam ovdje kako bih vidjela njihove rukotvorine i čime se sve bave. Meni je to veoma interesantno'', govori posjetiteljka Samira Abedi.

Ali nomadski način života postaje sve teži. Sve teže plasiraju svoje proizvode, a nije lako naći pašnjake za stoku.

U posljednje vrijeme, i lagan život urbane sredina sve više nomada privlači u gradove.

Izvor: Al Jazeera