Oglasi

Infografika: Blasfemija, od zatvorske do smrtne kazne

Bogohuljenje je zakonom kažnjivo u 69 država svijeta. Najčešća kazna je zatvorska, a u dvije zemlje moguća je i smrtna.

Izvor: USCIRF