Oglasi

Mapa: Životni vijek ljudi

Istraživanje pokazuje da će u mnogim zemljama do 2030. godine prosječni vijek žena doseći 90 godina.

Istraživanje naučnika pokazalo je kako će u mnogim zemljama do 2030. godine prosječni životni vijek žena doseći 90 godina.

Istraživanje koje su uradili naučnici Imperial Collegea u Londonu i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koje je objavio medicinski časopis Lancet obuhvatilo je analizu podataka o smrtnosti i životnom vijeku u 35 industrijaliziranih zemalja.

Na interaktivnoj mapi prikazan je aktuelni životni vijek, prema ažuriranim podacima WHO-a za 2015. godinu.

Naučnici smatraju da bi životni vijek žena trebao biti duži od vijeka muškaraca.

Smatraju da bi prosječna dob žena u Južnoj Koreji mogla biti veća od 90, a slijede Francuska, Japan, Španija i Švicarska sa prosječnom dobi od 88 godina.

Muškarci u Južnoj Koreji u prosjeku će živjeti 84 godine, a gotovo jednako toliko će živjeti i muškarci u Australiji, Švicarskoj, Kanadi i Holandiji.

Istraživanje pokazuje da bi najkraći vijek mogle doživjeti žene u Makedoniji, u prosjeku 78 godina, te muškarci u Srbiji u prosjeku 73 godine.

SAD zaostaje za razvijenim zemljama pa se ne očekuje značajno produljenje životnog vijeka. Očekuje se da žene i muškarci u toj zemlji žive između 80 i 83 godine.

Majid Ezzati, sa Imperial Collegea u Londonu izjavio je kako se smatralo da je vrlo teško da životni vijek u prosjeku bude duži od 90 godina, ali da to više nije nemoguće zahvaljujući napretku medicine i razvoju društvenih programa.

Izvor: Al Jazeera