Oglasi

MMF poziva EU na puno bankarsko jedinstvo

Međunarodni monetarni fond pozvao Evropsku uniju da pojača napore za stabilizaciju svog finansijskog sistema.
MMF smatra da su rizici po banke tijesno međusobno povezani širom 27-članog blokaEPA

Međunarodni monetarni fond (MMF) pozvao je Evropsku uniju (EU) da pojača napore za stabilizaciju svog finansijskog sistema putem ubrzanog napretka ka punoj integraciji bankarskog sektora.

Taj 27-člani blok se još suočava s velikim izazovima, uz "nastavljanje bankarske i suverene dužničke krize", ukazao je MMF i dodao da je neophodno sveobuhvatno rešenje na nivou cijele Unije, s obzirom na to da su njene banke snažno međusobno povezane.

MMF je u svojoj prvoj ocjeni finansijske stabilnosti tog bloka pozdravio decembarsku odluku EU-a o osnivanju jedinstvenog bankarskog supervizora, ali je to nazvao "samo početnim korakom" ka punoj bankarskoj uniji, navodi Tanjug.

Bit će neophodni dalji koraci, kao što su zajedničko garantiranje bankarskih depozita, jedinstveni paket propisa za banke i zajednički fond za spašavanje banaka, ukazao je MMF.

Nedostatak volje

Evropski kreatori politike nisu, međutim, previše voljni formirati punu bankarsku uniju, jer bi to značilo da bi poreski obveznici jedne članice jednoga dana morali spašavati poljuljane banke neke druge članice EU-a, prenosi AP.

Lideri ekonomski discipliniranijih članica, kao što su Njemačka i Holandija, strahuju da bi novac njihovih poreskih obveznika mogao bez njihovog pitanja bitie iskorišten za spašavanje banaka u slabijim članicama.

MMF obično pravi analize o finansijskoj stabilnosti za pojedinačne zemlje, ali je sada to učinio za EU u cjelini, jer smatra da su rizici po banke tijesno međusobno povezani širom 27-članog bloka i još više u 17 članica koje koriste euro.

Pooštriti stres testove

MMF je također preporučio EU da pooštri stres testove za banke kako bi se identificirali problemi vezani za likvidnost ili strukturnu slabost banaka.

Ta institucija, sa sjedištem u Washingtonu, također je pozvala EU da svoj novi stalni fond za spašavanje, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), što prije učini operativnim za dokapitalizaciju banaka.

To bi donekle zaštitilo vlade od daljeg nagomilavanja dugova u slučaju da moraju spašavati svoje banke, jer to slabi njihovu finansijsku poziciju.

Potpun izvještaj MMF-a o finansijskom sistemu EU-a još nije objavljen, jer zvaničnici EU-a još raspravljaju o njemu, navedeno je u saopćenju MMF-a.

Izvor: Agencije