Oglasi

Nova pravila za solventnost banaka

Banke trebaju raspolagati dovoljnom količinom gotovine ili imovine, poput akcija, korporativnih i državnih obveznica koje se lako prodaju.
Većina najvećih svjetskih banaka već ima likvidnu aktivu znatno iznad minimuma koji zahtijevaju ti standardiAP

Međunarodno bankarsko regulatorno tijelo usaglasilo je pravila kojima je cilj osigurati da banke imaju dovoljno novca u gotovini da prebrode krizu na tržištu.

Pravila će se postepeno primjenjivati od 2015. godine, a banke imaju rok do 2019. godine da se prilagode tim pravilima, koja zahtijevaju da raspolažu dovoljnom količinom gotovine ili imovine, poput akcija, korporativnih i državnih obveznica koje se lako prodaju kako bi opstale tokom snažne 30-dnevne krize.

Tijelo koje nadgleda baselski Komitet za nadzor banka saopćilo je da će banke 1. januara 2015. godine morati imati 60 posto te sume, da bi se naredne četiri godine dodavalo 10 posto, kako bi 2019. godine novi standardi bilo potpuno provedeni.

"Taj vremenski rok treba osigurati da novi standardi ni na koji način ne ometaju kapacitete globalnog bankarskog sistema da finansira oporavak", rekao je poslije sastanka u Baselu Mervyn King, šef kontrolnog tijela baselskog Komiteta za nadzor banaka, koji postavlja međunarodna pravila.

Spriječiti nove potrese

Nova pravila bi trebala osigurati sprečavanje kreditora da previše zavise od pomoći centralnih banaka, koje su u prethodnih nekoliko godina finansijske sisteme finansirale velikim količinama novca.

King je kazao da "velika većina" najvećih svjetskih banaka "već ima likvidnu aktivu znatno iznad minimuma koji zahtijevaju ti standardi".

Nova pravila, koja su dio takozvanog Basel III paketa reformi, uvode se kako bi se spriječili novi potresi u finansijskom sistemu, poput onoga koji je izvazvala propast banke Lehman Brothers 2008. godine, što je potom dovelo do velike ekonomske i finansijske krize u SAD-u i Evropskoj uniji (EU).

Izvor: Agencije