Oglasi

Oba doma usvojila budžet BiH za 2013. godinu

Zastupnički i Dom naroda državnog Parlamenta usvojili su budžet institucija za narednu godinu u iznosu od oko 860 miliona eura.

Oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila su u četvrtak navečer Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu.

Na sjednici Zastupničkog doma za prijedlog zakona je glasalo 25 poslanika, protiv je bilo sedam poslanika Stranke demokratske akcije (SDA) i jedan Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a uzdržani su bili poslanici Parzioje demokratskog procesa (PDP), Demokratske narodne zajednice (DNZ), Hrvatske stranke prava (HSP) Bosne i Hercegovine i Narodne stranke Radom za boljitak (NSRzB).

Bevanda: Prvi put prije Nove godine

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio je da je ovo prvi put da Bosna i Hercegovina ima usvojen budžet prije Nove godine.

On je rekao da nema idealnog budžeta, pa je on zadovoljan i ovim što je usvojen.

"Pošto su usvojeni entitetski budžeti, ovo je dobra vijest i za njih, jer će moći konzumirati sredstva MMF-a, ali i Europske komisije (EK), i to donosi stabilnost. Mislim da je proračun realan, jer odražava realno stanje, a pred nama je mnogo veći posao da preberemo svaku proračunsku stavku, svaku instituciju, svako radno mjesto i trošak i da radimo na dodatnim uštedama", kazao je Bevanda.

Prema Prijedlogu zakona, budžet institucija za narednu godinu iznosi 1.738.476.010 konvertabilnih maraka (oko 860 miliona eura), od čega su ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici na nivou 2012. godine i iznose 950 miliona KM (oko 470 miliona eura), a prihodi za servisiranje vanjskog duga 788.476.010 KM (oko 390 miliona eura) i veći su za 343.548.010 KM (oko 170 miliona eura) u odnosu na budžet prethodne godine.

U strukturi prihoda dominira zahvatanje sa Jedinstvenog računa u identičnom iznosu kao i 2012. godine od 750 miliona KM (oko 370 miliona eura), prenosi Srna.

Odbijeno 11 amandmana

Prijedlog budžeta polazi od Globalnog fiskalnog okvira bilansa i politika u BiH za period od 2013. do 2015. godine s ciljem provođenja mjera štednje institucija Bosne i Hercegovine, koje je dogovorilo Fiskalno vijeće u okviru stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), uključujući i zadržavanje broja zaposlenih na nivou ove godine.

Odbijeni su zaključci Komisije za finansije i budžet, koji su izazvali polemiku među poslanicima, jer je predsjedavajući Doma Božo Ljubić predlagao da o njima bude raspravljano nakon revizije ovogodišnjeg budžeta, dok je poslanik SDA Šefik DŽaferović tvrdio da je to protiv Poslovnika o radu Doma i naveo da je riječ o zaključcima kojima se predviđa smanjenje reprezentacije.

Odbijeno je 10 amandmana SDA i jedan poslanika NSRzB Mladena Ivankovića Lijanovića, koji je predlagao da za podsticaj za poljoprivredu u okviru Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine bude obezbijeđeno 47,5 miliona KM (oko 23,5 miliona eura).

SDA je tražila povećanje prihoda sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine za dodatnih 53,5 miliona KM (oko 25,5 miliona eura), za Ministarstvo odbrane 15 miliona KM (oko 7,5 miliona eura), a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 16 miliona KM (oko osam miliona eura).

Poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosić rekao je tokom diskusije o budžetu da je i ovaj prijedlog dio kompromisa, koji je uvijek potreban u Bosni i Hercegovini.

Na redu Dom naroda

On je uputio kritiku predlagaču budžeta - Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, zbog kašnjenja u pripremi ovog dokumenta i njegovog upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Bosić je ocijenio da budžet institucija Bosne i Hercegovine nije i ne može imati razvojnu, niti socijalnu komponentu, jer to nije u nadležnosti institucija na nivou Bosne i Hercegovine, nego entiteta.

Poslanik Hrvatske demokratska zajednice (HDZ) Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić smatra da način donošenja budžeta u Bosni i Hercegovini oslikava složeno i teško stanje u kojem se država nalazi.

"Najbolji budžet je usvojeni budžet", rekao je Vrankić.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine Anto Domazet smatra da je prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2013. godinu u osnovi održiv, realan i funkcionalan.

Nakon zastupničkog doma, i Dom naroda Parlamentarne skupštine usvojio je u četvrtak navečer u oba čitanja Zakon o budžetu institucija međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu.

Nakon što o prijedlogu budžeta skoro i da nije bilo rasprave, za prijedlog budžeta glasalo je devet delegata, protiv su bila tri delegata iz SDA, dok je uzdržan bio srpski delegat Mladen Ivanić.

Izvor: Agencije