Oglasi

Vatikan uvodi mjere štednje

Sveta stolica ima 2.832 lica na platnom spisku, a ovogodišnji budžet je 263 miliona eura.
Prema švicarskim procjenama, Vatikan posjeduje blizu 200.000 hotelskih krevetaEPA

Zbog deficita u budžetu od blizu 15 miliona eura i velikog broja zaposlenih, u Vatikanu su prinuđeni preduzeti mjere štednje, pa tako na mjesto onih koji odlaze u penziju neće biti prijema novih.

Kako prenosi Vjerska informativna agencija (VIA), razmišljalo se o otpuštanju dijela zaposlenih, ali se od toga, ipak, odustalo.

Vatikan ima 2.832 lica na platnom spisku, a ovogodišnji budžet je 263 miliona eura, prenosi Tanjug

Svim organima Svete stolice naloženo je da razrade programe štednje. Ovo se odnosi i na samu kuriju, koja okružuje papu, kongregacije i papska vijeća.

U okviru mjera štednje, papa ubuduće, naprimjer, neće poklanjati srebrnu medalju stranim gostima koji mu dolaze u audijenciju, kao što je to do sada bio slučaj.

Iznesen je i podatak da u vatikanskim izdacima mediji učestvuju s blizu 25 miliona eura, a riječ je, prije svega, o Radio Vatikanu, koji emitira program na više jezika.

Blizu 50.000 nekretnina

Precizira se da glavno glasilo L'Osservatore Romano ima gubitak od skoro pet miliona eura.

Vatikan prihoduje od raznih ulaznica za muzeje, prodaje suvenira i poštanskih maraka, ali to nije dovoljno da pokrije budžetski deficit.

U Rimu i okolini Vatikan ima blizu 2.500 nekretnina koje se izdaju, a o sredstvima koja se zarade po tom osnovu nema pojedinosti.

Navodi se i to da Vatikan ima nekretnine u Engleskoj, Francuskoj i Švicarskoj, čija je ukupna vrijednost blizu 424 miliona eura.

Ukupan broj nekretnina procjenjuje se na skoro 50.000.

Prema švicarskim procjenama, Vatikan posjeduje blizu 200.000 hotelskih kreveta.

Skupi avionski let

U samom Rimu u crkvenom vlasništvu je blizu 800 škola, 65 klinika i 43 internata.

Podaci o rezervama u gotovini, vrijednosnim papirima, dionicama i zlatnim rezervama stari su više godina. Prije četiri godine Vatikan je posjedovao dionice u vrijednosti od blizu 520 miliona eura.

Biskupije svijeta dužne su finansijski pomoći Vatikan "prema svojim mogućnostima" i od toga se godišnje sakupi blizu 25 miliona eura.

Novinare je iznenadila "vatikanska tarifa" za mjesto u papinom avionu za Meksiko u martu. Dok redovna karta košta 2.660 eura, novinari su platili 6.720 eura, uz mogućnost da u avionu razgovaraju s papom, njegovim sekretarom i pratiocima.

Razlika u cijeni objašnjena je "pokrivanjem troškova papine posjete".

Izvor: Agencije