NATO

Cilj inicijative je potpora euroatlanskim procesima u JI Europi i što skorija integracija svih država članica u NATO.
Iako je, zbog slabe ekonomske prisutnosti, uticaj Rusije slab, ta je zemlja sposobna ugroziti regioonalni napredak.
Rusija kaže da se uvlačenjem Makedonije 'silom' u NATO produbljuju podjele i povećavaju napetosti u Evropi...
Šef NATO-a kaže da je poziv predsjednika SAD-a članicama da troše više na odbranu imao uticaj i učinio NATO snažnijim.
Predsjednik SAD-a je navodno izdvojio Njemačku, Španiju i Belgiju da ispune cilj od dva posto BDP-a za odbranu.
Drugi dan NATO samita u Briselu donosi mirniju atmosferu. Jučerašnji dan obilježio je predsjednik SAD-a Donald Trump oštrim
Oglasi