Referendum

Njemačka kancelarka je obećala dalju podršku provođenju Prespanskog sporazuma o rješavanju makedonsko-grčkog spora.
Makedonija je suočena s političkom neizvjesnošću nakon neuspješnog referenduma. Vlada pokušava osigurati dvotrećinsku većinu
Sada je na članovima parlamenta, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost, da izraze svoje mišljenje o prijedlogu.
Erdogan već dugo govori kako EU s nelagodom gleda na mogućnost da ima članicu s većinskim muslimanskim stanovništvom.
Nikolovski je ponovio da njegova stranka traži da se prije izbora formira tehnička vlada po "Pržinskom modelu"...
Stranka ovlastila Zaeva i šefa zastupničke grupe za pripremu izbora ako ne bude dvotrećinske većine za promjenu imena.
Oglasi